Батальйон УПП в Київській області (с. Чайки)
Біла Церква
Бориспіль
Вінницька область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Ізмаїл
Київ
Львівська область
Одеська область
Полтавська область
Сумська область
Закарпатська область
Умань
Черкаська область
Херсонська область
Чернівецька область
Тернопільська область
Кривий Ріг
Краматорськ та Слов’янськ
Харківська область
Миколаївська область
Луганська область
Донецька область
Кременчук
Волинська область
Ковель
ВПП АР Крим та м. Севастополь

Поліцейський патрульної поліції
Більше інформації у –
Оголошенні про набір до патрульної поліції

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ

Відбір на посади поліцейських

Призначення на службу до поліції здійснюється через конкурсний відбір та відповідно до номенклатури посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ України.

Право на участь у конкурсі мають громадяни України віком від 20 років, які мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською мовою. Детальніше…

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

 1. Публікація оголошення про проведення конкурсу на посади поліцейського в патрульній поліції, в тому числі у розділі «Вакансії» офіційного веб-сайту патрульної поліції.
 2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади (триває 30 днів з моменту публікації оголошення про проведення конкурсу).
 3. Допуск до конкурсу кандидатів, які пройшли перевірку та відповідають усім вимогам закону України «Про Національну поліцію».
 4. Тестування кандидатів на знання законодавчої бази (професійний тест).
 5. Тестування кандидатів на загальні здібності і навички (тест загальних навичок).
 6. Тестування особистісних характеристик кандидатів (психологічний тест).
 7. Перевірка рівня фізичної підготовки.
 8. Співбесіда.
 9. Складання незалежною приймальною комісією за результатами всіх етапів конкурсу рейтингу кандидатів, рекомендованих до служби в поліції. Рейтинг складається, виходячи із загальної кількості балів, отриманих кандидатами в результаті проходження всіх етапів конкурсу. За результатами складання загального рейтингу кандидатів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможців конкурсу. Детальніше…

Перелік документів, які мають подати кандидати:

 1. письмова заява про участь у конкурсі, у якій особа також надає згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону України «Про запобігання корупції» та обробку персональних даних відповідно до закону України «Про захист персональних даних»;
 2. копія паспорта громадянина України;
 3. копії документів про освіту;
 4. заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 5. автобіографія та дві фотокартки розміром 4×6 см;
 6. декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, передбачена законом України «Про запобігання корупції»;
 7. копія трудової книжки (за наявності);
 8. медична довідка про стан здоров’я;
 9. копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Відбір на державну службу

Заміщення посад державної служби в патрульній поліції здійснюється через конкурсний відбір.

Право на участь у конкурсі мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

 1. Публікація оголошення про проведення конкурсу на посади державної служби в патрульній поліції, в тому числі у розділі «Вакансії» офіційного веб-сайту патрульної поліції.
 2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади (триває 30 днів з моменту публікації оголошення про проведення конкурсу).
 3. Проведення іспиту та відбір кандидатів. Під час іспиту перевіряється знання Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.
 4. Повідомлення учасників конкурсу про результати відбору, яке конкурсна комісія здійснює протягом трьох днів після його завершення. Учасники, які успішно проходять конкурс, запрошуються на роботу в патрульну поліцію.

Перелік документів, які мають подати претенденти:

 1. заява про участь у конкурсі;
 2. заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 3. дві фотокартки розміром 4×6 см;
 4. копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 5. декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
 6. копія документа, який посвідчує особу;
 7. копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 8. довідка про допуск до державної таємниці (за його наявності).

Набір вільнонайманих працівників

Кожна особа, яка має високий рівень культури комунікації та здатна професійно виконувати свої посадові обов’язки, має право подати свою кандидатуру на зайняття вакантної посади в поліції.

Перелік документів, які мають подати претенденти:

 1. копії свідоцтв про народження (власного, батька, матері, братів, сестер, вітчима, мачухи);
 2. копії свідоцтв про шлюб (власний, батьків, сестер, братів);
 3. копії свідоцтв про розірвання шлюбу (власного, батьків);
 4. копії свідоцтв про смерть рідних;
 5. копії свідоцтв про освіту (атестатів про закінчення 9 класів, 11 класів середньої школи, диплому вищого навчального закладу разом з додатком);
 6. копія ідентифікаційного коду у двох примірниках (завіряти не потрібно);
 7. копії документів, що посвідчують особу: власного паспорту (у трьох примірниках, завіряти не потрібно) і паспортів батька, матері, братів, сестер, вітчима, мачухи (в одному примірнику, завіряти не потрібно);
 8. характеристика з навчального закладу (школи, ПТУ, технікуму, інших місць навчання), з місця роботи чи несення військової служби;
 9. дві фотокартки розміром 9×12;
 10. оригінал військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 11. копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), завіряти не потрібно.
 12. трудова книжка.