Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, захист викривачів

Статті 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (витяг).

Статті 61, 77 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII (витяг).

Статті 19, 32, 84 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VІІІ (витяг).

Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195.

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» від 05.10.2016 № 803-р.

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117.

Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2017 № 1024 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 60/31512.

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Щодо особливостей застосування антикорупційного законодавства в частині проведення спеціальної перевірки» від 18.06.2015.

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286.

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

Лист Міністерстві юстиції України «Щодо надання роз’яснення положень антикорупційного законодавства» від 26.11.2015 № 868/1373-0-2-15/11.

«Поліція без корупції – про що не варто забувати» – пам’ятка поліцейським, державним службовцям та працівникам поліції, що є суб’єктами на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

    Електронні наочні матеріали до проведення семінарів-нарад на тему «Запобігання корупції в структурних підрозділах Національної поліції України»:

  • лекція-презентація;

ПОДАТИ ЗВЕРНЕННЯ