Відбір до патрульної поліції

Що необхідно, щоб стати поліцейським патрульної поліції: етапи відбору відбору

Процес відбору до Патрульної поліції регламентується Законом України “Про Національну поліцію” та Наказом МВС №1631 від 25.12.2015.

Конкурс складається з окремих етапів, для кожного з яких встановлено прохідний мінімум. Кандидати запрошуються на наступний етап лише за умови успішного проходження попереднього.

Кандидати, які без поважних причин не з’явились на конкурсний етап в призначений час, не допускаються до подальшої участі в конкурсі.

Процедура проходження конкурсу описується в оголошенні проведення конкурсу.

Стосовно кожного кандидата проводиться перевірка щодо обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу до поліції згідно ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції» та ЗУ «Про очищення влади».

Загальна тривалість конкурсу складає від двох до шести місяців. По завершенні конкурсу формується рейтинг кандидатів, які успішно пройшли всі етапи. Найкращі кандидати за рейтингом запрошуються на службу до поліції та проходять підготовку.

1

2

3

4

5

Діяльність поліцейського будується на 7 основних принципах:

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ – під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини та сприяє їх реалізації.

ЗАКОННІСТЬ – поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ – поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України.

ПОЛІТИЧНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ – поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань.

ВЗАЄМОДІЯ З НАСЕЛЕННЯМ – діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ – поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або поліцейського.